АП № 2.1. ВЫДАЧА ВЫПІСА (КОПІІ) З ПРАЦОЎНАЙ КНІЖКІ

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры не
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 5 дзён з моманту звароту
Тэрмін дзеяння даведкі бестэрмінова

Звяртацца да асноўнага адмыслоўца па кадрах Гец Вользе Віктараўне ў кабінет № 16 з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45. Тэл. 59-39-69.
У выпадку нябытнасці звяртацца да адмыслоўца па кадрах Рыбачук Марыі Іванаўне

АП № 2.2. ВЫДАЧА ДАВЕДКІ ПРА МЕСЦА ПРАЦЫ, СЛУЖБЫ І ЗАНЯТАЙ ПАСАДЫ

<…

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры не
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 5 дзён з моманту звароту
Тэрмін дзеяння даведкі бестэрмінова


Звяртацца да асноўнага адмыслоўца па кадрах Гец Вользе Віктараўне ў кабінет № 16 з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45. Тэл. 59-39-69.
У выпадку нябытнасці звяртацца да адмыслоўца па кадрах Рыбачук Марыі Іванаўне
АП № 2.3. ВЫДАЧА ДАВЕДКІ ПРА ПЕРЫЯД ПРАЦЫ, СЛУЖБЫ

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры не
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 5 дзён з моманту звароту
Тэрмін дзеяння даведкі бестэрмінова

Звяртацца да асноўнага адмыслоўца па кадрах Гец Вользе Віктараўне ў кабінет № 16 з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45. Тэл. 59-39-69.
У выпадку нябытнасці звяртацца да адмыслоўца па кадрах Рыбачук Марыі Іванаўне

АП № 2.4. ВЫДАЧА ДАВЕДКІ ПРА ПАМЕР ЗАРАБОТНАЙ ПЛАТЫ (ГРАШОВАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ, ШТОМЕСЯЧНАГА ГРАШОВАГА ЗМЕСТУ)

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры не
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 5 дзён з моманту звароту
Тэрмін дзеяння даведкі бестэрмінова

Звяртацца да бухгалтара Гінцэўскай Вользе Васільеўне ў бухгалтэрыю з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00,  з 12.45 да 15.45.. Тэлефон 50-84-07.
У выпадку нябытнасці бухгалтара звяртацца да бухгалтара Камянец Наталлі Анатолеўне.

АП № 2.5. ПРЫЗНАЧЭННЕ ДАПАМОЖНІКА ПА ЦЯЖАРНАСЦІ І РОДАХ

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – пашпарт ці іншы дакумент, што сведчыць асобу;
– лісток непрацаздольнасці;
– даведка пра памер заработнай платы;
– у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для прызначэння дапаможніка, складаецца з перыядаў працы ў розных наймальнікаў
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту або ўяўленні дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (ці) атрыманні дадатковай інфармацыі, патрэбнай для прызначэння дапаможнікі,– 1 месяц
Тэрмін дзеяння даведкі на тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці

Звяртацца да бухгалтара Гінцэўскай Вользе Васільеўне ў бухгалтэрыю з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45.. Тэлефон 50-84-07.

У выпадку нябытнасці бухгалтара звяртацца да бухгалтара Камянец Наталлі Анатолеўне.

АП № 2.6. ПРЫЗНАЧЭННЕ ДАПАМОЖНІКА Ў ЗВЯЗКУ З НАРОДЗІНАМІ ДЗІЦЯЦІ

– выпіс з выраку суда пра ўсынаўленне (удачарэнні) – для сем’яў, што ўсынавілі (якія ўдачарылі) дзяцей (уяўляецца на ўсыноўленага (удачаронага) дзіцяці (усыноўленых (удачароных) дзяцей), у дачыненні якога (якіх) заяўнік звяртаецца за прызначэннем дапаможніка ў звязку з народзінамі дзіцяці);
– копія развязка мясцовага выканаўчага і распарадчага органа пра ўсталяванне апекі (апякунствы) – для твараў, прызначаных апекунамі (апекунамі) дзіцяці (уяўляецца на ўсіх падапечных дзяцей);
– сведчанне пра зняволенне шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе;
– копія выраку суда пра скасаванне шлюбу або сведчанне пра скасаванне шлюбу ці іншы дакумент, што пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў;
– выпісы (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынаўляльнікаў (удачаральнікаў), апекуноў) ці іншыя дакументы, што пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку патрэбы вызначэння месца прызначэння дапаможніка;
– дакументы і (ці) звесткі пра выбыццё дзіцяці з дома дзіцяці, прыёмнай сям’і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, дзіцячага інтэрнатнага ўстановы, дамы дзіцяці папраўчай калоніі – у выпадку, калі дзіцё знаходзілася ў паказаных установах, прыёмнай сям’і, дзіцячым доме сямейнага тыпу;
– дакументы, што пацвярджаюць неатрыманне аналагічнага дапаможніка на тэрыторыі дзяржавы, з якой ля Рэспублікі Беларусь складзены міжнародныя дамовы пра супрацу ў вобласці сацыяльнай абароны, – для грамадзянаў Рэспублікі Беларусь, якія працуюць ці ажыццяўляюць іншыя выгляды чыннасці за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзянаў і твараў без грамадзянства, што ўвесь час не жывуць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (не зарэгістраваных па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь)

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – заява;
– пашпарт ці іншы дакумент, што сведчыць асобу;
– даведка пра народзіны дзіцяці (з выняткам твараў, што ўсынавілі (якія ўдачарылі) дзіцяці ў веку да 6 месяцаў, прызначаных апекунамі дзіцяці ў веку до 6 месяцаў) – у выпадку, калі дзіцё нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь;
– сведчанне пра народзіны дзіцяці, дакументы і (ці) звесткі, што пацвярджаюць фактычнае жыццё дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь, дакументы і (ці) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае жыццё бацькі, усынаўляльніка (удачаральніка), апекуна дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь не менш 6 месяцаў у агульнай складанасці ў межах 12 каляндарных месяцаў, папярэдніх месяцу народзінаў дзіцяці, зарэгістраванага па месцу жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь (сведчанне пра народзінах дзіцяці – для твараў, што працуюць у дыпламатычных прадстаўніцтвах і консульскіх інстытуцыях Рэспублікі Беларусь, сведчанне пра народзіны дзіцяці (пры наяўнасці такога сведчання) і дакументы і (ці) звесткі, што пацвярджаюць фактычнае жыццё дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь, – для замежных грамадзянаў і твараў без грамадзянства, якім пададзены статус уцекача ці сховішча ў Рэспубліцы Беларусь), – у выпадку, калі дзіцё нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь;
– сведчанні пра народзіны, смерць дзяцей, у тым ліку старэй 18 гадоў (уяўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзянаў і твараў без грамадзянства, якім пададзены статус уцекача ці сховішча ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў);
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц
Тэрмін дзеяння даведкі адначасна

Звяртацца да бухгалтара Гінцэўскай Вользе Васільеўне ў бухгалтэрыю з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45. Тэлефон 50-84-07.

У выпадку нябытнасці бухгалтара звяртацца да бухгалтара Камянец Наталлі Анатолеўне.

АП № 2.8. ПРЫЗНАЧЭННЕ ДАПАМОЖНІКА КАБЕТАМ СТАЛЫМ НА ЎЛІК У ДЗЯРЖАЎНЫХ АРГАНІЗАЦЫЯХ АХОВЫ ЗДАРОЎЯ ДА 12-ТЫДНЁВАГА ТЭРМІНУ ЦЯЖАРНАСЦІ

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – заява;
– пашпарт ці іншы дакумент, што сведчыць асобу;
– зняволенне медычна-кансультацыйнай камісіі;
– выпісы (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і мужа заяўніка ці іншыя дакументы, што пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку патрэбы вызначэння месца прызначэння дапаможніка;
– копія выраку суда пра скасаванне шлюбу або сведчанне пра скасаванне шлюбу ці іншы дакумент, што пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў;
– сведчанне пра зняволенне шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц
Тэрмін дзеяння даведкі адначасна

Звяртацца да бухгалтара Гінцэўскай Вользе Васільеўне ў бухгалтэрыю з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45.. Тэлефон 50-84-07.
У выпадку нябытнасці бухгалтара звяртацца да бухгалтара Камянец Наталлі Анатолеўне.

АП № 2.9. ПРЫЗНАЧЭННЕ ДАПАМОЖНІКА ПА СЫХОДЗЕ ЗА ДЗІЦЁМ ДА 3 ГАДОЎ

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры
– заява;
– пашпарт ці іншы дакумент, што сведчыць асобу;
– сведчанні пра народзіны дзяцей (пры выхаванні ў сям’і дваіх і больш за непаўналетніх дзяцей – не менш за два сведчанні пра народзіны) (для замежных грамадзянаў і твараў без грамадзянства, якім пададзены статус уцекача ці сховішча ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў);
-дакументы і (ці) звесткі, што пацвярджаюць фактычнае жыццё дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь (з выняткам твараў, што працуюць у дыпламатычных прадстаўніцтвах і консульскіх інстытуцыях Рэспублікі Беларусь), – у выпадку, калі дзіцё нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь;
– выпіс з выраку суда пра ўсынаўленне (удачарэнні) – для сем’яў, што ўсынавілі (якія ўдачарылі) дзяцей (уяўляецца па жаданні заяўніка);
– копія развязка мясцовага выканаўчага і распарадчага органа пра ўсталяванне апекі (апякунствы) – для твараў, прызначаных апекунамі (апекунамі) дзіцяці;
-пасведчанне інваліда або зняволенне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі – для дзіцяці-інваліда ў веку да 3 гадоў;
– пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый – для грамадзянаў, увесь час (пераважна) якія жывуць на тэрыторыі, што падпала радыеактыўнаму забруджанню, у зоне наступнага адсялення ці ў зоне з правам на адсяленне;
– сведчанне пра зняволенне шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе;- копія выраку суда пра скасаванне шлюбу або сведчанне пра скасаванне шлюбу ці іншы дакумент, што пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў;
– даведка пра перыяд, за які выплачаны дапаможнік па цяжарнасці і родах;
– даведка пра знаходжанне ў водпуску па сыходзе за дзіцём да дасягнення ім веку 3 гадоў ці выпіс (копія) з загаду пра падаванне водпуску па сыходзе за дзіцём да дасягнення ім веку 3 гадоў (водпускі па сыходзе за дзецьмі) – для твараў, што знаходзяцца ў такім водпуску;
– выпісы (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынаўляльнікаў (удачаральнікаў), апекуноў) ці іншыя дакументы, што пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку патрэбы вызначэння месца прызначэння дапаможніка;
– даведка пра тое, што грамадзянін з’яўляецца якія навучаюцца;
– даведка пра выйсце на працу, службу до заканчэнні водпуску па сыходзе за дзіцём у веку да 3 гадоў і спыненні выплаты дапаможніка маткі (мачасе) у поўнай сям’і, бацьку ў няпоўнай сям’і, усынаўляльніку (удачаральніку) дзіцяці – пры афармленні водпуску па сыходзе за дзіцём да дасягнення ім веку 3 гадоў (водпускі па сыходзе за дзецьмі) ці прыпыненні прадпрыемніцкай, натарыяльнай, адвакацкай, рамеснай чыннасці, чыннасці па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў звязку з сыходам за дзіцём у веку до 3 гадоў іншым сямейнікам ці сваяком дзіцяці;
– даведка пра памер дапаможніка на дзяцей і перыяд яго выплаты (даведка пра неатрыманне дапаможніка на дзяцей) – у выпадку змены месца выплаты дапаможніка;
-дакументы і (ці) звесткі пра выбыццё дзіцяці з дома дзіцяці, прыёмнай сям’і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, дзіцячага інтэрнатнага ўстановы, дамы дзіцяці папраўчай калоніі – у выпадку, калі дзіцё знаходзілася ў паказаных установах, прыёмнай сям’і, дзіцячым доме сямейнага тыпу;
– дакументы, што пацвярджаюць неатрыманне аналагічнага дапаможніка на тэрыторыі дзяржавы, з якой ля Рэспублікі Беларусь складзены міжнародныя дамовы пра супрацу ў вобласці сацыяльнай абароны, – для грамадзянаў Рэспублікі Беларусь, якія працуюць ці ажыццяўляюць іншыя выгляды чыннасці за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзянаў і твараў без грамадзянства, што ўвесь час не жывуць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (не зарэгістраваных па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь)
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц
Тэрмін дзеяння даведкі па дзень дасягнення дзіцём веку 3 гадоў

Звяртацца да бухгалтара Гінцэўскай Вользе Васільеўне ў бухгалтэрыю з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45. Тэлефон 50-84-07.

У выпадку нябытнасці бухгалтара звяртацца да бухгалтара Камянец Наталлі Анатолеўне.

АП № 2.12. ПРЫЗНАЧЭННЕ ДАПАМОЖНІКА НА ДЗЯЦЕЙ СТАРЭЙ 3 ГАДОЎ З АСОБНЫХ КАТЭГОРЫЙ СЕМ'ЯЎ

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры -заява;
-пашпарт ці іншы дакумент, што сведчыць асобу;
-сведчанні пра народзіны непаўналетніх дзяцей (уяўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзянаў і твараў без грамадзянства, якім пададзены статус уцекача ці сховішча ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў);
-выпіс з выраку суда пра ўсынаўленне (удачарэнні) – для сем’яў, што ўсынавілі (якія ўдачарылі) дзяцей (уяўляецца па жаданні заяўніка);
-копія развязка мясцовага выканаўчага і распарадчага органа пра ўсталяванне апекі (апякунствы) – для твараў, прызначаных апекунамі (апекунамі) дзіцяці;
-пасведчанне інваліда або зняволенне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі пра ўсталяванне інваліднасці – для дзіцяці-інваліда ў веку да 18 гадоў;
-пасведчанне інваліда – для маткі (мачахі), бацькі (айчыма), усынаўляльніка (удачаральніка), апекуна (апекуна), якія з’яўляюцца інвалідамі;
-даведка пра заклік на тэрміновую вайсковую службу – для сем’яў вайскоўцаў, якія праходзяць тэрміновую вайсковую службу;
-даведка пра кірунак на альтэрнатыўную службу – для сем’яў грамадзянаў, якія праходзяць альтэрнатыўную службу;
-сведчанне пра зняволенне шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе;-копія выраку суда пра скасаванне шлюбу або сведчанне пра скасаванне шлюбу ці іншы дакумент, што пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў;
-даведка пра тое, што грамадзянін з’яўляецца якія навучаюцца (уяўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей старэй 14 гадоў уяўляецца на дату вызначэння мае рацыю на дапаможнік і на пачатак навучальнага года) ;
-выпісы (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынаўляльнікаў (удачаральнікаў), апекуноў (апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;
-звесткі пра атрыманыя прыбыткі за 6 месяцаў у агульнай складанасці ў каляндарным годзе, папярэднім году звароту, – для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям’і, бацькі ў няпоўнай сям’і, усынаўляльніка (удачаральніка), апекуна (апекуна);
-даведка пра памер дапаможніка на дзяцей і перыяд яго выплаты (даведка пра неатрыманне дапаможніка на дзяцей) – у выпадку змены месца выплаты дапаможніка;
-дакументы і (ці) звесткі пра выбыццё дзіцяці з установы адукацыі з цэладзённым рэжымам знаходжання, установы сацыяльнага абслугоўвання, што ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне, дзіцячай інтэрнатнай установы, дамы дзіцяці, прыёмнай сям’і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, установы адукацыі, у якім дзіцяці падавалася дзяржаўнае забеспячэнне, дамы дзіцяці папраўчай калоніі, установы крымінальна-выканаўчай сістэмы або пра вызваленне яго з-пад варты – у выпадку, калі дзіцё знаходзілася ў паказаных установах, прыёмнай сям’і, дзіцячым доме сямейнага тыпу, пад вартай;
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц
Тэрмін дзеяння даведкі па 30 чэрвеня ці па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначаны дапаможнік, або па дзень дасягненні дзіцём 16-, 18-гадовага веку

Звяртацца да бухгалтара Гінцэўскай Вользе Васільеўне ў бухгалтэрыю з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45. Тэлефон 50-84-07.

У выпадку нябытнасці бухгалтара звяртацца да бухгалтара Камянец Наталлі Анатолеўне.

АП № 2.13. ПРЫЗНАЧЭННЕ ДАПАМОЖНІКА ПА ЧАСОВАЙ НЕПРАЦАЗДОЛЬНАСЦІ ПА СЫХОДЗЕ ЗА ХВОРЫМ ДЗІЦЁМ У ВЕКУ ДА 14 ГАДОЎ (ДЗІЦЁМ-ІНВАЛІДАМ У ВЕКУ ДА 18 ГАДОЎ)

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – лісток непрацаздольнасці
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (ці) атрыманні дадатковай інфармацыі, патрэбнай для прызначэння дапаможніка, – 1 месяц
Тэрмін дзеяння даведкі на тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці

Звяртацца да бухгалтара Гінцэўскай Вользе Васільеўне ў бухгалтэрыю з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45. Тэлефон 50-84-07.
У выпадку нябытнасці бухгалтара звяртацца да бухгалтара Камянец Наталлі Анатолеўне.

АП № 2.14. ПРЫЗНАЧЭННЕ ДАПАМОЖНІКА ПА ЧАСОВАЙ НЕПРАЦАЗДОЛЬНАСЦІ ПА СЫХОДЗЕ ЗА ДЗІЦЁМ У ВЕКУ ДА 3 ГАДОЎ І ДЗІЦЁМ-ІНВАЛІДАМ У ВЕКУ ДА 18 ГАДОЎ У ЗЛУЧАЕ ХВАРОБЫ МАТКІ АБО ІНШАГА ТВАРУ, ШТО ФАКТЫЧНА АЖЫЦЦЯЎЛЯЕ СЫХОД ЗА ДЗІЦЁМ

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – лісток непрацаздольнасці
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (ці) атрыманні дадатковай інфармацыі, патрэбнай для прызначэння дапаможніка, – 1 месяц
Тэрмін дзеяння даведкі на тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці

Звяртацца да бухгалтара Гінцэўскай Вользе Васільеўне ў бухгалтэрыю з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45. Тэлефон 50-84-07.
У выпадку нябытнасці бухгалтара звяртацца да бухгалтара Камянец Наталлі Анатолеўне.


АП № 2.16. ПРЫЗНАЧЭННЕ ДАПАМОЖНІКА ПА ЧАСОВАЙ НЕПРАЦАЗДОЛЬНАСЦІ ПА СЫХОДЗЕ ЗА ДЗІЦЁМ-ІНВАЛІДАМ У ВЕКУ ДА 18 ГАДОЎ У ВЫПАДКУ ЯГО САНАТОРНА-КУРОРТАВАГА ЛЯЧЭННЯ, МЕДЫЧНАЙ РЭАБІЛІТАЦЫІ

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – лісток непрацаздольнасці
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (ці) атрыманні дадатковай інфармацыі, патрэбнай для прызначэння дапаможніка, – 1 месяц
Тэрмін дзеяння даведкі на тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці

Звяртацца да бухгалтара Гінцэўскай Вользе Васільеўне ў бухгалтэрыю з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45. Тэлефон 50-84-07.
У выпадку нябытнасці бухгалтара звяртацца да бухгалтара Камянец Наталлі Анатолеўне.

АП № 2.18. ВЫДАЧА ДАВЕДКІ ПРА ПАМЕР ПРЫЗНАЧАНАГА ДАПАМОЖНІКА НА ДЗЯЦЕЙ І ПЕРЫЯД ЯГО ВЫПЛАТЫ

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – пашпарт ці іншы дакумент, што сведчыць асобу
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 5 дзён з дня звароту
Тэрмін дзеяння даведкі бестэрмінова

Звяртацца да бухгалтара Гінцэўскай Вользе Васільеўне ў бухгалтэрыю з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45. Тэлефон 50-84-07.
У выпадку нябытнасці бухгалтара звяртацца да бухгалтара Камянец Наталлі Анатолеўне.

АП № 2.19. ВЫДАЧА ДАВЕДКІ ПРА ВЫЙСЦЕ НА ПРАЦУ, СЛУЖБУ ДО ЗАКАНЧЭННЯ ВОДПУСКУ ПА СЫХОДЗЕ ЗА ДЗІЦЁМ У ВЕКУ ДА 3 ЛЯЦІ СПЫНЕННІ ВЫПЛАТЫ ДАПАМОЖНІКА

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры  
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 5 дзён з моманту звароту
Тэрмін дзеяння даведкі бестэрмінова

Звяртацца да асноўнага адмыслоўца па кадрах Гец Вользе Віктараўне ў кабінет № 16 з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45. Тэл. 59-39-69.
У выпадку нябытнасці звяртацца да адмыслоўца па кадрах Рыбачук Марыі Іванаўне

АП № 2.9(1) ПРЫЗНАЧЭННЕ ДАПАМОЖНІКА СЕМ'ЯМ НА ДЗЯЦЕЙ У ВЕКУ АД 3 ДО 18 ГАДОЎ У ПЕРЫЯД ВЫХАВАННЯ ДЗІЦЯЦІ Ў ВЕКУ ДА 3 ГАДОЎ

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – заява,
-пашпарт ці іншы дакумент, што сведчыць асобу,
-два сведчанні пра народзіны: адно на дзіцё ў веку до 3 гадоў і адно на дзіцё ў веку ад 3 до 18 гадоў (для замежных грамадзянаў і твараў без грамадзянства, якім пададзены статус уцекача ці сховішча ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў),
– даведка пра тое, што грамадзянін з’яўляецца якія навучаюцца, – уяўляецца на аднаго дзіцяці ў веку ад 3 до 18 гадоў, які навучаецца ва ўстанове адукацыі (у тым ліку дашкольнага),
-выпіс з выраку суда пра ўсынаўленні (удачарэнні) – для сем’яў, якія ўсынавілі (якія ўдачарылі) дзяцей (уяўляецца па жаданню заяўніка),
-копія развязкі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа пра ўсталяванні апекі (апякунствы) – для твараў, прызначаных апекунамі (апекунамі) дзіцяці,
-сведчанне пра зняволенні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе,
-копія выраку суда пра скасаванне шлюбу або сведчанне пра скасаванне шлюбу ці іншы дакумент, што пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў,
-выпісы (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынаўляльнікаў (удачаральнікаў), апекуноў (апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку патрэбы вызначэнні месцы прызначэнні дапаможнікі,
-даведка пра памеры дапаможніка на дзяцей і перыядзе яго выплаты (даведка пра неатрыманні дапаможніка на дзяцей) – у выпадку змены месцы выплаты дапаможнікі ці прызначэнні дапаможніка па сыходу за дзіцём у веку до 3 гадоў іншаму сваяку ці сямейніку дзіцяці (дзяцей), якія знаходзяцца ў водпуску па сыходу за дзіцём до дасягненні ім веку 3 гадоў (водпуску па сыходу за дзецьмі) ці якія прыпынілі прадпрыемніцкую, натарыяльную, адвакацкую, рамесную чыннасць, чыннасць па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў звязку з сыходам за дзіцём у веку да 3 гадоў і не якія з’яўляюцца дзіцяці (дзецям) маткай (мачахай) ці бацькам (айчымам) у поўнай сям’і, бацькам у няпоўнай сям’і, усынаўляльнікам (удачаральнікам),
-дакументы і (ці) звесткі пра выбыцці дзіцяці з установы адукацыі з цэладзённым рэжымам знаходжанні, установы сацыяльнага абслугоўвання, які ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне, дзіцячай інтэрнатнай установы, дамы дзіцяці, прыёмнай сям’і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, установы адукацыі, у якім дзіцяці падавалася дзяржаўнае забеспячэнне, дамы дзіцяці папраўчай калоніі, установы крымінальна-выканаўчай сістэмы або пра вызваленні яго з-пад варты – у выпадку, калі дзіцё знаходзілася ў паказаных установах, прыёмнай сям’і, дзіцячым доме сямейнага тыпу, пад вартай
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц
Тэрмін дзеяння даведкі на тэрмін да даты надыходу акалічнасцяў, што вабяць спыненне выплаты дапаможніка

Звяртацца да бухгалтара Гінцэўскай Вользе Васільеўне ў бухгалтэрыю з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45. Тэлефон 50-84-07.
У выпадку нябытнасці бухгалтара звяртацца да бухгалтара Камянец Наталлі Анатолеўне

АП № 2.20. ВЫДАЧА ДАВЕДКІ ПРА ЎТРЫМАННЕ АЛІМЕНТАЎ І ІХ ПАМЕР

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – пашпарт ці іншы дакумент, што сведчыць асобу
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 5 дзён з дня звароту
Тэрмін дзеяння даведкі бестэрмінова

Звяртацца да бухгалтара Гінцэўскай Вользе Васільеўне ў бухгалтэрыю з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45. Тэлефон 50-84-07.

У выпадку нябытнасці бухгалтара звяртацца да бухгалтара Камянец Наталлі Анатолеўне.

АП № 2.24. ВЫДАЧА ДАВЕДКІ ПРА НЕЗАБЯСПЕЧАНАСЦЬ ДЗІЦЯЦІ Сёлета СРОДКАЎ ДЗЯРЖАЎНАГА САЦЫЯЛЬНАГА СТРАХАВАННЯ Ў ЛАГЕР З ЦЭЛАДЗЁННЫМ ЗНАХОДЖАННЕМ

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры не
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 5 дзён з моманту звароту
Тэрмін дзеяння даведкі бестэрмінова

Звяртацца да асноўнага адмыслоўца па кадрах Гец Вользе Віктараўне ў кабінет № 16 з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45. Тэл. 59-39-69.

У выпадку нябытнасці звяртацца да адмыслоўца па кадрах Рыбачук Марыі Іванаўне

АП № 2.25. ВЫДАЧА ДАВЕДКІ ПРА ЗНАХОДЖАННЕ Ў ВОДПУСКУ ПА СЫХОДЗЕ ЗА ДЗІЦЁМ ДА ДАСЯГНЕННЯ ІМ ВЕКУ 3 ГАДОЎ

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры  
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 5 дзён з моманту звароту
Тэрмін дзеяння даведкі бестэрмінова

Звяртацца да асноўнага адмыслоўца па кадрах Гец Вользе Віктараўне ў кабінет № 16 з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45. Тэл. 59-39-69.

У выпадку нябытнасці звяртацца да адмыслоўца па кадрах Рыбачук Марыі Іванаўне

АП № 2.29 ВЫДАЧА ДАВЕДКІ ПРА ПЕРЫЯД, ЗА ЯКІ ВЫПЛАЧАНЫ ДАПАМОЖНІК ПА ЦЯЖАРНАСЦІ І РОДАХ

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – пашпарт ці іншы дакумент, што сведчыць асобу
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 3 дні з дня звароту
Тэрмін дзеяння даведкі бестэрмінова

Звяртацца да бухгалтара Гінцэўскай Вользе Васільеўне ў бухгалтэрыю з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45. Тэлефон 50-84-07.

У выпадку нябытнасці бухгалтара звяртацца да бухгалтара Камянец Наталлі Анатолеўне.

АП № 2.35. ВЫПЛАТА ДАПАМОЖНІКА НА ПАХАВАННЕ

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – заява твару, што ўзяў на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінулага);
– пашпарт ці іншы дакумент, што сведчыць асобу заяўніка;
– даведка пра смерць – у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь;
– сведчанне пра смерць – у выпадку, калі смерць зарэгістравана за межамі Рэспублікі Беларусь;
– сведчанне пра народзіны (пры яго наяўнасці) – у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей);
– даведка пра тое, што памерлы ў веку ад 18 до 23 гадоў на дзень смерці з’яўляўся якія навучаюцца, – у выпадку смерці твару ў веку ад 18 до 23 гадоў;
– працоўная кніжка і (ці) іншыя дакументы пра стаж працы памерлага (пры іх наяўнасці) – у выпадку смерці твару, на які паводле дадзеных індывідуальнага (які персаніфікуе) уліку дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне шырылася менш за 10 гадоў;
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый -1 месяц
Тэрмін дзеяння даведкі адначасна

Звяртацца да бухгалтара Гінцэўскай Вользе Васільеўне ў бухгалтэрыю з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45. Тэлефон 50-84-07.

У выпадку нябытнасці бухгалтара звяртацца да бухгалтара Камянец Наталлі Анатолеўне.

АП № 2.44. ВЫДАЧА ДАВЕДКІ ПРА НЕВЫЛУЧЭННЕ ПУЦЁЎКІ НА ДЗЯЦЕЙ НА САНАТОРНА-КУРОРТАВАЕ ЛЯЧЭННЕ І АЗДАРАЎЛЕННЕ СЁЛЕТА

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры –   пашпарт ці іншы дакумент, што сведчыць асобу, або іх копіі
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 5 працоўных дзён з дня звароту
Тэрмін дзеяння даведкі бестэрмінова

Звяртацца да асноўнага адмыслоўца па кадрах Гец Вользе Віктараўне ў кабінет № 16 з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45. Тэл. 59-39-69.

У выпадку нябытнасці звяртацца да адмыслоўца па кадрах Рыбачук Марыі Іванаўне

АП № 18.7. ВЫДАЧА ДАВЕДКІ ПРА НАЯЎНАСЦЬ ЦІ ПРА НЯБЫТНАСЦЬ ВЫКАНАЎЧЫХ ЛІСТОЎ І (ЦІ) ІНШЫХ ВЫМОГАЎ ПРА СПАГНАННЕ З ТВАРУ ЗАПАЗЫЧАНАСЦІ ПА ПАДАТКАХ, ІНШЫХ ПАЗЫКАХ І АБАВЯЗАННЯХ ПЕРАД РЭСПУБЛІКАЙ БЕЛАРУСЬ, ЯЕ ЮРЫДЫЧНЫМІ І ФІЗІЧНЫМІ АСОБАМІ ДЛЯ РАЗВЯЗКА ПЫТАННЯ ПРА ВЫЙСЦЕ З ГРАМАДЗЯНСТВА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры –   заява;
–   пашпарт ці іншы дакумент, што сведчыць асобу, або іх копіі
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў 5 працоўных дзён з дня падачы заявы, а пры патрэбе правядзення адмысловай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц
Тэрмін дзеяння даведкі 6 месяцаў

Звяртацца да бухгалтара Гінцэўскай Вользе Васільеўне ў бухгалтэрыю з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45. Тэлефон 50-84-07.

У выпадку нябытнасці бухгалтара звяртацца да бухгалтара Камянец Наталлі Анатолеўне.


АП № 18.13. ВЫДАЧА ДАВЕДКІ ПРА ПРЫБЫТКІ, ВЫРАХАВАНЫЯ І ЎТРЫМАНЫЯ СУМЫ ПАДАХОДНАГА ПАДАТКУ З ФІЗІЧНЫХ АСОБ

Дакументы і (ці) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – пашпарт ці іншы дакумент, што сведчыць асобу
Памер платы, што спаганяецца за выдачу даведкі ці іншага дакумента задарма
Максімальны тэрмін разгляду заявы і выдачы даведкі ці іншых дакументаў у дзень звароту
Тэрмін дзеяння даведкі бестэрмінова

Звяртацца да бухгалтара Гінцэўскай Вользе Васільеўне ў бухгалтэрыю з панядзелка па чацвер з 8.00 да 12.00, з 12.45 да 17.00; у пятніцу з 8.00 да12.00, з 12.45 да 15.45. Тэлефон 50-84-07.

У выпадку нябытнасці бухгалтара звяртацца да бухгалтара Камянец Наталлі Анатолеўне.