Адказнасць за ўхіленне ад занясення платы за жыллёва-камунальныя паслугі

Жыллёвы кодэкс

Артыкул 29. Абавязак па ўнясенні платы за жыллёва-камунальныя паслугі і платы за карыстанне жылым пам ещением, кампенсацыі расходаў на электраэнергію

1. Уласнікі жылых і (або) нежылых памяшканняў, члены арганізацый забудоўшчыкаў, дольшчыкі, якія заключылі дагаворы, якія прадугледжваюць перадачу ім у валоданне i карыстанне аб’ектаў долевага будаўніцтва, а ў выпадках, прадугледжаных дагаворамі найму, арэнды, фінансавай арэнды (лізінгу) жылых памяшканняў або заканадаўчымі актамі, – наймальнікі, арандатары, лізінгаатрымальнік жылых памяшканняў абавязаны ўносіць плату за жыллёва-камунальныя паслугі і кампенсаваць расходы на электраэнергію.

2. Абавязак па ўнясенні платы за жыллёва-камунальныя паслугі і кампенсацыі расходаў на электраэнергію ў адпаведнасці з дамовамі на аказанне жыллёва-камунальных паслуг, дамовамі на кіраванне агульнай маёмасцю сумеснага домаўладання, а таксама ў выпадках, прадугледжаных заканадаўчымі актамі, і ў выпадку, прадугледжаным часткай першай пункта 5 гэтага артыкула, узнікае:

ва ўласніка жылога і (або) нежылога памяшканняў – з дня ўзнікнення права ўласнасці на гэтыя памяшканні;

ў наймальніка, арандатара, лізінгаатрымальніку жылога памяшкання, дольшчыка, які заключыў дагавор, які прадугледжвае перадачу яму ў валоданне і карыстанне аб’екта долевага будаўніцтва, – з дня заключэння дагавораў найму, арэнды, фінансавай арэнды (лізінгу) жылога памяшкання, дагавора, які прадугледжвае перадачу дольшчыку ў валоданне і карыстанне аб’екта долевага будаўніцтва;

ў члена арганізацыі забудоўшчыкаў – з дня ўводу жылога дома ў эксплуатацыю.

3. Наймальнік жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду (за выключэннем наймальніка жылога памяшкання сацыяльнага карыстання, спецыяльнага жылога памяшкання) акрамя абавязку па ўнясенні платы за жыллёва-камунальныя паслугі і кампенсацыі расходаў на электраэнергію нясе абавязак па ўнясенню платы за карыстанне жылым памяшканнем з дня заключэння дагавора найму жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных пунктам 5 гэтага артыкула.

Наймальнік жылога памяшкання прыватнага жыллёвага фонду, арандатар, лізінгаатрымальнік жылога памяшкання абавязаны ўносіць плату за карыстанне жылым памяшканнем у парадку, якi прадугледжаны ў дамовах найму жылога памяшкання прыватнага жыллёвага фонду, арэнды, фінансавай арэнды (лізінгу) жылога памяшкання і заканадаўчымі актамі.

4. Выдаткі на ўтрыманне жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду і жыллёва-камунальных паслугах, а таксама пакрыццё расходаў на электраэнергію да заключэння дагавора найму жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду нясуць мясцовы выканаўчы i распарадчы орган, iншыя дзяржаўныя органы, іншыя дзяржаўныя арганізацыі, у гаспадарчым вядзенні або аператыўным кіраванні якіх знаходзіцца гэта жылое памяшканне, арганізацыі недзяржаўнай формы ўласнасці, якім перададзены жылыя памяшканнi дзяржаўнага жыллёвага фонду ў бязвыплатнае карыстанне, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных пунктам 5 гэтага артыкула.

5. Адмова ад заключэння дагавора на аказанне асноўных жыллёва-камунальных паслуг, дагавора найму жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду, дагавора на кіраванне агульнай маёмасцю сумеснага домаўладання не вызваляе уласнікаў жылых і (або) нежылых памяшканняў, у тым ліку уласнікаў блакіраваных і аднакватэрных жылых дамоў, наймальнікаў, арандатараў, лізінгаатрымальнік жылых памяшканняў, членаў арганізацый забудоўшчыкаў, дольшчыкаў, якія заключылі дагаворы, якія прадугледжваюць перадачу ім у валоданне i карыстанне аб’ектаў долевага будаўніцтва, ад унясення платы за фактычна аказаныя асноўныя жыллёва -коммунальные паслугі, платы за карыстанне жылым памяшканнем і кампенсацыі выдаткаў на электраэнергію .

Адмова ад заключэння і (або) змяненнi дагавора найму арэнднага жылля ў выпадках, прадугледжаных гэтым Кодэксам і іншымі заканадаўчымі актамі, не вызваляе наймальнікаў, паўналетніх членаў, былых членаў сем’яў выбыўшых (памерлых) наймальнікаў жылых памяшканняў ад унясення платы за карыстанне арэндным жыллём.

Ўласнікі жылых і (або) нежылых памяшканняў, у тым ліку ўласнікі блакіраваных і аднакватэрных жылых дамоў, наймальнікі, арандатары, Лізінгаатрымальнік жылых памяшканняў, члены арганізацый забудоўшчыкаў, дольшчыкі, якія заключылі дагаворы, якія прадугледжваюць перадачу ім у валоданне i карыстанне аб’ектаў долевага будаўніцтва, мае права адмовіцца ад атрымання дадатковых жыллёва-камунальных паслуг.

6. Пры пераходзе правоў на жылое і (або) нежылое памяшканні абавязак па ўнясенню платы за жыллёва-камунальныя паслугі, платы за карыстанне жылым памяшканнем і кампенсацыі расходаў на электраэнергію нясуць:

ўласнік жылога і (або) нежылога памяшканняў, член арганізацыі забудоўшчыкаў – да моманту дзяржаўнай рэгістрацыі пераходу права ўласнасці на жылое і (або) нежылое памяшканні;

наймальнік жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду, арандатар, лізінгаатрымальнік жылога памяшкання – да заканчэння тэрміну дзеяння дагавора найму жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду, дагавораў арэнды, фінансавай арэнды (лізінгу) жылога памяшкання альбо да моманту скасавання такіх дамоваў, а ў выпадку адсутнасці такіх дагавораў або адмовы наймальніка жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду, арандатара, лізінгаатрымальніку жылога памяшкання вызваліць гэта жылое памяшканне пасля заканчэння тэрміну дзеяння дагавора найму жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду, дагавораў арэнды, фінансавай арэнды (лізінгу) жылога памяшкання – да моманту фактычнага вызвалення жылога памяшкання і перадачы яго наймодателя, арэндадаўцу, лізінгадаўцу па адпаведным акце аб здачы жылога памяшкання.

7. Удзельнікі долевай уласнасці абавязаны суразмерна сваёй долі несці абавязак па ўнясенню платы за жыллёва-камунальныя паслугі і кампенсацыі расходаў на электраэнергію, калi заканадаўствам або пагадненнем паміж імі не ўстаноўлена іншае.

Артыкул 31. Парадак унясення платы за жыллёва-камунальныя паслугі, платы за карыстанне жылым памяшканнем і кампенсацыі выдаткаў на электраэнергію. Плата за карыстанне арэндным жыллём

1. Плата за жыллёва-камунальныя паслугі уносіцца і выдаткі на электраэнергію пакрываюцца ўласнікамі жылых і (або) нежылых памяшканняў, наймальнікамі жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду, членамі арганізацый забудоўшчыкаў, дольшчыкамі, якiя заключылi дагаворы, што прадугледжваюць перадачу ім у валоданне i карыстанне аб’ектаў долевага будаўніцтва, за кожны мінулы месяц не пазней 25-га чысла наступнага за ім месяца на падставе паведамленняў аб памеры платы за жыллёва-камунальныя паслугі і платы за карыстанне жылым памяшканнем, што прадстаўляюцца адпаведна не пазней за 15-га чысла арганізацыямі, якія ажыццяўляюць ўлік, разлік і налічэнне платы за жыллёва-камунальныя паслугі і платы за карыстанне жылым памяшканнем, іншымі арганізацыямі, якія ажыццяўляюць налічэнне платы за жыллёва-камунальныя паслугі, платы за карыстанне жылым памяшканнем і кампенсацыі выдаткаў на электраэнергію, або ў адпаведнасці з дамовамі газа-, электразабеспячэння, забеспячэння звадкаваным вуглевадародным газам ад ін дивидуальных балонных або рэзервуарнага установак.

У паведамленнях аб памеры платы за жыллёва-камунальныя паслугі і платы за карыстанне жылым памяшканнем павінны быць паказаны пералік аказаных жыллёва-камунальных паслуг, аб’ёмы аказаных жыллёва-камунальных паслуг, якія кампенсуюцца выдаткаў на электраэнергію, тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі, памер платы за карыстанне жылым памяшканнем, расшыфроўка фактычных затрат па жылым доме.

Наймальнікі жылых памяшканняў прыватнага жыллёвага фонду, арандатары, Лізінгаатрымальнік жылых памяшканняў абавязаны ўносіць плату за жыллёва-камунальныя паслугі, плату за карыстанне жылым памяшканнем, кампенсаваць расходы на электраэнергію ў парадку i тэрмiны, вызначаныя ў дамовах найму, арэнды, фінансавай арэнды (лізінгу) жылога памяшкання, калі ў адпаведнасці з названымі дамовамі і (або) заканадаўчымі актамі абавязак па ўнясенню платы за жыллёва-камунальныя паслугі, кампенсацыі расходаў на электраэнергію ўскладзена на наймальнікаў, арандатараў, лізінгаатрымальнік жылых памяшканняў.

Ўласнікі жылых і (або) нежылых памяшканняў, наймальнікі, арандатары, Лізінгаатрымальнік жылых памяшканняў, члены арганізацый забудоўшчыкаў, дольшчыкі, якія заключылі дагаворы, якія прадугледжваюць перадачу ім у валоданне i карыстанне аб’ектаў долевага будаўніцтва, мае права ўнесці плату за жыллёва-камунальныя паслугі, пакрыць выдаткі на электраэнергію , а наймальнікі жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду таксама мае права ўнесці плату за карыстанне жылым памяшканнем без паведамленняў аб памеры платы за жыллёва-камунальныя паслугі і платы за карыстанне жылым памяшканнем. Пры гэтым неатрыманне паведамленняў аб памеры платы за жыллёва-камунальныя паслугі і платы за карыстанне жылым памяшканнем не вызваляе уласнікаў жылых і (або) нежылых памяшканняў, наймальнікаў, арандатараў, Лізінгаатрымальнік жылых памяшканняў, членаў арганізацый забудоўшчыкаў, дольшчыкаў, якія заключылі дагаворы, якія прадугледжваюць перадачу ім ва валоданне і карыстанне аб’ектаў долевага будаўніцтва, ад унясення платы за жыллёва-камунальныя паслугі, кампенсацыі выдаткаў на электраэнергію, а наймальнікаў жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду таксама ад унясення платы за карыстанне жылым памяшканнем.

2. Плата за карыстанне жылым памяшканнем уносіцца наймальнікамі жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду ў тэрмін, устаноўлены часткай першай пункта 1 гэтага артыкула, суразмерна агульнай плошчы займаемага iмi жылога памяшкання. У жылых памяшканнях, займаных некалькімі наймальнікамі жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду, памер агульнай плошчы, якая прыходзіцца на кожнага наймальніка жылога памяшкання і якія пражываюць сумесна з ім членаў, былых членаў яго сям’і, вызначаецца як сума займаемай імі жылой плошчы і часткі плошчы падсобных памяшканняў, што вылічаецца прапарцыйна займаемай імі жылой плошчы.

Наймальнікі жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду ўносяць плату за карыстанне жылым памяшканнем у адпаведнасці з гэтым Кодэксам і іншымі заканадаўчымі актамі.

Памер платы за карыстанне арэндным жыллём вызначаецца зыходзячы з памеру базавай стаўкі платы за карыстанне арэндным жыллём, якая ўстанаўліваецца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь, з прымяненнем каэфіцыентаў, вызначаных абласнымі, Мінскім гарадскім выканаўчымі камітэтамі ў залежнасці ад ступені добраўпарадкавання і месца знаходжання жылых памяшканняў, калі іншае не ўстаноўлена прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

Плата за карыстанне арэндным жыллём налічваецца з улікам ільгот, устаноўленых артыкулам 16 Закона Рэспублікі Беларусь ад 14 чэрвеня 2007 г. № 239-З «Аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзян».

Пры вызначэнні памеру платы за карыстанне арэндным жыллём прымяняюцца паніжаючыя каэфіцыенты, якія вызначаюцца абласнымі, Мінскім гарадскім выканаўчымі камітэтамі па ўзгадненні з Міністэрствам жыллёва -коммунального гаспадаркі, у выпадках, устаноўленых Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Ужыванне такіх каэфіцыентаў пры вызначэнні памеру платы за карыстанне арэндным жыллём, прадстаўленым ва ўстаноўленым парадку катэгорыям грамадзян, указаных у абзацах другім-сёмым пункта 1 артыкула 111 гэтага Кодэкса , на перыяд іх працоўных (службовых) адносін, ажыццяўляецца незалежна ад прыналежнасці арэнднага жылля да рэспубліканскага альбо камунальнаму жыллёвым фондам.

Арэнднае жыллё, якое прадстаўляецца катэгорыям грамадзян, указаных у абзацах другім, трэцім, пятым-сёмым пункта 1 артыкула 111 і пункце 2 артыкула 127 гэтага Кодэкса , на ўмовах дагавора найму арэнднага жылля, зняволенага на перыяд працоўных (службовых) адносін, прадастаўляецца ў валоданне і карыстанне з аплатай у адпаведнасці з часткай пятай гэтага пункта ў межах дваццаці квадратных метраў агульнай плошчы жылога памяшкання на аднаго чалавека, зарэгістраванага па месцы жыхарства, за выключэннем прадастаўлення аднапакаёвай кватэры, плата за карыстанне якой налічваецца зыходзячы з агульнай плошчы гэтай кватэры з ужываннем паніжальных каэфіцыентаў, вызначаных абласнымі, Мінскім гарадскім выканаўчымі камітэтамі па ўзгадненні з Міністэрствам жыллёва -коммунального гаспадаркі. Для катэгорый грамадзян, названых у абзацы чацвёртым пункта 1 артыкула 111 гэтага Кодэкса , плата за карыстанне арэндным жыллём налічваецца ў адпаведнасці з часткай пятай гэтага пункта ў межах дваццаці квадратных метраў агульнай плошчы жылога памяшкання на аднаго чалавека, зарэгістраванага па месцы жыхарства або месцы знаходжання.

Памер платы за карыстанне арэндным жыллём, якія знаходзяцца ў аператыўным кіраванні арганізацый, падпарадкаваных Кіраўніцтву справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, і размешчаным за межамі тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, вызначаецца ў адпаведнасці з заканадаўствам дзяржавы, на тэрыторыі якой размешчана арэнднае жыллё.

Сродкі, атрыманыя ад прадастаўлення арэнднага жылля, у памеры платы за карыстанне такім жыллём накіроўваюцца на набыццё, будаўніцтва (рэканструкцыю) жылых дамоў (кватэр), рэканструкцыю капітальных пабудоў (будынкаў, збудаванняў) пад арэнднае жыллё, а таксама на бягучы рамонт вольнага (вызваліўся) арэнднага жылля, ўстаноўку, замену і рамонт ўнутрыкватэрных электрычнага, газавага, санітарна-тэхнічнага і іншага абсталявання (за выключэннем сістэмы цэнтральнага ацяплення, сістэмы супрацьдымнай абароны і аўтаматычнай пажарнай сігналізацыі), прыбораў індывідуальнага ўліку расходу вады, цеплавой і электрычнай энергіі, газу, ўнутрыкватэрных электраправодкі , калі іншае не ўстаноўлена заканадаўчымі актамі. Пры гэтым аб’ём сродкаў, што накіроўваюцца на бягучы рамонт вольнага (вызваліўся) арэнднага жылля, ўстаноўку, замену і рамонт названага абсталявання, вызначаецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

3. За выключэннем выпадкаў, прадугледжаных пунктам 2 артыкула 92 гэтага Кодэкса, плата за тэхнічнае абслугоўванне ў жылым доме штомесяц уносіцца ўласнікамі жылых і (або) нежылых памяшканняў, наймальнікамі, арандатарамі, Лізінгаатрымальнік жылых памяшканняў, членамі арганізацый забудоўшчыкаў, дольшчыкамі, якiя заключылi дагаворы, якія прадугледжваюць перадачу ім у валоданне i карыстанне аб’ектаў долевага будаўніцтва, суразмерна агульнай плошчы належаць ім і (або) займаных імі жылых памяшканняў па тарыфах, што ўстанаўліваюцца ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

4. Плата за бягучы рамонт у жылым доме, за выключэннем аднакватэрных і блакіраваных жылых дамоў, уносіцца ўласнікамі жылых і (або) нежылых памяшканняў, наймальнікамі, арандатарамі, Лізінгаатрымальнік жылых памяшканняў, членамі арганізацый забудоўшчыкаў, дольшчыкамі, якiя заключылi дагаворы, што прадугледжваюць перадачу ім у валоданьне і карыстанне аб’ектаў долевага будаўніцтва, для кампенсацыі фактычных затрат на бягучы рамонт у парадку, устаноўленым заканадаўствам.

5. Плата за капітальны рамонт у шматкватэрным жылым доме штомесяц уносіцца ўласнікамі жылых і (або) нежылых памяшканняў, наймальнікамі, арандатарамі, Лізінгаатрымальнік жылых памяшканняў, членамі арганізацый забудоўшчыкаў, дольшчыкамі, якiя заключылi дагаворы, што прадугледжваюць перадачу ім у валоданне i карыстанне аб’ектаў долевага будаўніцтва, для акумулявання сродкаў на капітальны рамонт у долі, адпаведнай агульнай плошчы належаць ім і (або) займаных імі жылых і (або) нежылых памяшканняў у жылым доме, па тарыфах, што ўстанаўліваюцца ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных часткай другой гэтага пункта.

Плата за капітальны рамонт у аднакватэрным і блакіраваным жылых дамах уносіцца па тарыфах, што ўстанаўліваюцца ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі:

наймальнікамі жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду;

ўласнікамі жылых памяшканняў прыватнага жыллёвага фонду – пры наяўнасці ў блакіраваным жылым доме (за выключэннем аднапавярховых жылых дамоў) жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду і жылых памяшканняў прыватнага жыллёвага фонду.

Сродкі ад ўнясення ўласнікамі жылых і (або) нежылых памяшканняў, наймальнікамі, арандатарамі, Лізінгаатрымальнік жылых памяшканняў, членамі арганізацый забудоўшчыкаў, дольшчыкамі, якiя заключылi дагаворы, што прадугледжваюць перадачу ім у валоданне i карыстанне аб’ектаў долевага будаўніцтва, платы на капітальны рамонт залічваюцца на спецыяльныя рахункі, адкрытыя (адчыняныя) мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі, арганізацыямі забудоўшчыкаў, таварыствамі ўласнікаў ў банках і нябанкаўскіх крэдытна- фінансавых арганізацыях, альбо могуць размяшчацца ва ўклады (дэпазіты) арганізацый забудоўшчыкаў, таварыстваў уласнікаў ў банках і нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацыях для акумулявання гэтых сродкаў у мэтах далейшага накіравання іх на капітальны рамонт жылых дамоў.

Спецыяльныя рахункі, названыя ў частцы трэцяй гэтага пункта, адкрываюцца банкамі і нябанкаўскімі крэдытна-фінансавымі арганізацыямі ў парадку, устаноўленым заканадаўствам, незалежна ад наяўнасці ў банках і нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацыях рашэнняў (пастаноў) аб прыпыненні аперацый па рахунках мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, арганізацый забудоўшчыкаў, таварыстваў уласнікаў, пастаноў (вызначэнняў) аб накладанні арышту на грашовыя сродкі, якія знаходзяцца на рахунках мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, арганізацый забудоўшчыкаў, таварыстваў уласнікаў, прынятых (вынесеных) ўпаўнаважаным ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі органам (службовай асобай).

Зварот спагнання па выканаўчых i iншых дакументах, якiя з’яўляюцца падставай для спісання грашовых сродкаў з рахункаў ў бясспрэчным парадку, на грашовыя сродкі, размешчаныя на спецыяльных рахунках мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, арганізацый забудоўшчыкаў, таварыстваў уласнікаў, не вырабляецца, арышт на названыя грашовыя сродкі не накладаецца , прыпыненне аперацый па спецыяльных рахунках не ажыццяўляецца.

Патрабаванні, названыя ў частцы пятай гэтага пункта, не распаўсюджваюцца на выпадкі, калі зварот спагнання на грашовыя сродкі, якія знаходзяцца на спецыяльных рахунках, вырабляецца на падставе выканаўчага дакумента, выгляд спагнання па якому адпавядае мэтавым прызначэнні спецыяльнага рахунку, а таксама на выпадкі, прадугледжаныя заканадаўствам аб прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння.

Упаўнаважаныя органы (службовыя асобы) у выпадку неправамернага спагнання грашовых сродкаў, якія знаходзяцца на спецыяльных рахунках мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, арганізацый забудоўшчыкаў, таварыстваў уласнікаў, нясуць адказнасць у адпаведнасці з заканадаўствам.

Акумуляваныя на спецыяльных рахунках у адпаведнасці з часткай трэцяй гэтага пункта грашовыя сродкі, а таксама налічаныя працэнты за карыстанне такімі сродкамі выкарыстоўваюцца для пакрыцця выдаткаў на капітальны рамонт жылых дамоў у парадку, устаноўленым Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Арганізацыі (службовыя асобы) у выпадку нямэтавага выкарыстання грашовых сродкаў, якія знаходзяцца на спецыяльных рахунках мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, арганізацый забудоўшчыкаў, таварыстваў уласнікаў, нясуць адказнасць у адпаведнасці з заканадаўствам.

6. Плата за тэхнічнае абслугоўванне ліфта уносіцца ўласнікамі жылых і (або) нежылых памяшканняў, наймальнікамі, арандатарамі, Лізінгаатрымальнік жылых памяшканняў, членамі арганізацый забудоўшчыкаў, дольшчыкамі, якiя заключылi дагаворы, што прадугледжваюць перадачу ім у валоданне i карыстанне аб’ектаў долевага будаўніцтва, штомесяц па тарыфах на паслугу па тэхнічным абслугоўванні ліфта, што ўстанаўліваюцца ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі, суразмерна агульнай плошчы належаць ім і (або) займаных імі жылых і (або) нежылых памяшканняў (акрамя выпадкаў, устаноўленых Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь).

7. Плата за паслугі па санітарным утрыманні дапаможных памяшканняў жылога дома, за выключэннем выпадку, прадугледжанага часткай другой гэтага пункта, штомесяц уносіцца ўласнікамі жылых і (або) нежылых памяшканняў, наймальнікамі, арандатарамі, Лізінгаатрымальнік жылых памяшканняў, членамі арганізацый забудоўшчыкаў, дольшчыкамі, якiя заключылi дагаворы , якія прадугледжваюць перадачу ім у валоданне i карыстанне аб’ектаў долевага будаўніцтва, суразмерна агульнай плошчы належаць ім і (або) займаных імі жылых і (або) нежылых памяшканняў (акрамя выпадкаў, устаноўленых Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь).

Ўласнікі жылых і (або) нежылых памяшканняў, наймальнікі, арандатары, Лізінгаатрымальнік жылых памяшканняў, члены арганізацый забудоўшчыкаў, дольшчыкі, якія заключылі дагаворы, якія прадугледжваюць перадачу ім у валоданне i карыстанне аб’ектаў долевага будаўніцтва, размешчаных у пад’ездах шматкватэрных жылых дамоў, маюць права адмовіцца ад паслугі па санітарным утрыманні дапаможных памяшканняў жылога дома, за выключэннем паслуг па дэзiнфекцыi, дэзiнсекцыi, дэратызацыі, шляхам заключэння дадатковага пагаднення да адпаведным дагаворы і прыняць рашэнне аб ажыццяўленні імі самастойнага санітарнага ўтрымання дапаможных памяшканняў шматкватэрнага жылога дома. Прыняцце рашэння ажыццяўляецца такімі асобамі аднагалосна і афармляецца пратаколам сходу уласнікаў жылых і (або) нежылых памяшканняў, наймальнікаў, арандатараў, Лізінгаатрымальнік жылых памяшканняў, членаў арганізацый забудоўшчыкаў, дольшчыкаў, якія заключылі дагаворы, якія прадугледжваюць перадачу ім у валоданне i карыстанне аб’ектаў долевага будаўніцтва, альбо пратаколам пісьмовага апытання.

Самастойнае санітарнае ўтрыманне дапаможных памяшканняў шматкватэрнага жылога дома, за выключэннем паслуг па дэзiнфекцыi, дэзiнсекцыi, дэратызацыі, ажыццяўляецца з дапамогай правядзення санітарнай апрацоўкі (уборкі) дапаможных памяшканняў жылога дома непасрэдна ўласнікамі жылых і (або) нежылых памяшканняў, наймальнікамі, арандатарамі, Лізінгаатрымальнік жылых памяшканняў, членамі арганізацый забудоўшчыкаў, дольшчыкамі, якiя заключылi дагаворы, што прадугледжваюць перадачу ім у валоданне i карыстанне аб’ектаў долевага будаўніцтва, у адпаведнасці з графікам правядзення такой апрацоўкі (уборкі), усталяваным агульным сходам.

У выпадку, калі самастойнае санітарнае ўтрыманне дапаможных памяшканняў шматкватэрнага жылога дома названымі ў частцы трэцяй гэтага пункта асобамi не ажыццяўляецца, ўпаўнаважаная асоба, арганізацыя уласнікаў абавязаны прыняць меры па забеспячэнню належнага санітарнага ўтрымання дапаможных памяшканняў шматкватэрнага жылога дома шляхам заключэння з арганізацыяй, якая аказвае гэтую паслугу, адпаведнага дагавора.

8. Плата за камунальныя паслугі вылічаецца зыходзячы з фактычнага спажывання гэтых паслуг у натуральным выразе на падставе дадзеных індывідуальных ці групавых прыбораў уліку, а пры іх адсутнасці – на падставе нормаў (нарматываў) спажывання, усталёўваных мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі, а таксама тарыфаў на камунальныя паслугі, якія ўсталёўваюцца ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

9. Пакрыццё расходаў арганізацый, якія ажыццяўляюць эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) прадстаўляюць жыллёва-камунальныя паслугі, на электраэнергію, спажытую на асвятленне дапаможных памяшканняў і працу абсталявання, за выключэннем ліфтаў, у шматкватэрных жылых дамах, ажыццяўляецца штомесяц ўласнікамі жылых і (або) нежылых памяшканняў, наймальнікамі, арандатарамі, лізінгаатрымальнік жылых памяшканняў, членамі арганізацый забудоўшчыкаў, дольшчыкамі, якiя заключылi дагаворы, што прадугледжваюць перадачу ім у валоданне i карыстанне аб’ектаў долевага будаўніцтва, суразмерна агульнай плошчы належаць ім і (або) займаных імі жылых і (або) нежылых памяшканняў.

Пры гэтым пад абсталяваннем ўвазе механiчны, электрычнае, санітарна-тэхнічнае і іншае абсталяванне, якія абслугоўваюць два і больш жылых і (або) нежылых памяшкання і якое знаходзіцца ўсярэдзіне або за межамі жылога дома, iншага капiтальнага будынка (будынка, збудавання), групавыя лічыльнікі вады , цеплавой і электрычнай энергіі, газу.

Пакрыццё расходаў арганізацый, якія ажыццяўляюць эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) прадстаўляюць жыллёва-камунальныя паслугі, на электраэнергію, спажытую на працу ліфтаў, ажыццяўляецца штомесяц ўласнікамі жылых і (або) нежылых памяшканняў, наймальнікамі, арандатарамі, Лізінгаатрымальнік жылых памяшканняў, членамі арганізацый забудоўшчыкаў, дольшчыкамі , якiя заключылi дагаворы, што прадугледжваюць перадачу ім у валоданне i карыстанне аб’ектаў долевага будаўніцтва, за выключэннем выпадкаў, устаноўленых Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь, зыходзячы з колькасці грамадзян, зарэгістраваных па месцы жыхарства ў жылым памяшканні, а таксама грамадзян, якія маюць права валодання і карыстання жылым памяшканнем, названых у дагаворы найму жылога памяшкання, а па нежылым памяшканням – у адпаведнасці з крытэрамі, якiя вызначаюцца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Парадак кампенсацыі выдаткаў на электраэнергію, указаных у частках першай і трэцяй гэтага пункта, вызначаецца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 34. Адказнасць за несвоечасовае і (або) няпоўнае ўнясенне платы за жыллёва-камунальныя паслугі, платы за карыстанне жылым памяшканнем, несвоечасовае і (або) няпоўнае пакрыццё расходаў на электраэнергію. Пагашэнне запазычанасці па плаце за жыллёва-камунальныя паслугі, плаце за карыстанне жылым памяшканнем, кампенсацыі расходаў на электраэнергію

1. Уласнікі жылых і (або) нежылых памяшканняў, наймальнікі, арандатары, Лізінгаатрымальнік жылых памяшканняў, члены арганізацый забудоўшчыкаў, дольшчыкі, якія заключылі дагаворы, якія прадугледжваюць перадачу ім у валоданне i карыстанне аб’ектаў долевага будаўніцтва, несвоечасова і (або) не ў поўным аб’ёме ўнеслі плату за асноўныя жыллёва-камунальныя паслугі, а таксама несвоечасова і (або) не ў поўным аб’ёме пакрыць выдаткі на электраэнергію, выплачваюць пеню ў памеры, устаноўленым Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Наймальнікі жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду, несвоечасова і (або) не ў поўным аб’ёме ўнеслі плату за карыстанне жылым памяшканнем, выплачваюць пеню ў памеры, устаноўленым Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Ўласнікі жылых і (або) нежылых памяшканняў, наймальнікі, арандатары, Лізінгаатрымальнік жылых памяшканняў, члены арганізацый забудоўшчыкаў, дольшчыкі, якія заключылі дагаворы, якія прадугледжваюць перадачу ім у валоданне i карыстанне аб’ектаў долевага будаўніцтва, іншыя грамадзяне, якія маюць права валодання і карыстання жылым памяшканнем, несвоечасова і (або) не ў поўным аб’ёме ўнеслі плату за дадатковыя жыллёва-камунальныя паслугі, выплачваюць пеню ў памеры і тэрміны, устаноўленыя дагаворам на аказанне гэтых паслуг.

2. Спагнанне запазычанасці па плаце за жыллёва-камунальныя паслугі і (або) плаце за карыстанне жылым памяшканнем, кампенсацыі расходаў на электраэнергію, пені ў сувязі з такой запазычанасцю вырабляецца на падставе выканаўчых надпісаў натарыусаў, а таксама ў судовым парадку.

3. Паўналетнія дзеяздольныя члены, былыя члены сям’і ўласніка жылога памяшкання прыватнага жыллёвага фонду, наймальніка жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду, лізінгаатрымальніку жылога памяшкання, грамадзяніна, які з’яўляецца членам арганізацыі забудоўшчыкаў, якія пражываюць у гэтым жылым памяшканні, нясуць салідарную адказнасць па запазычанасці па плаце за жыллёва- камунальныя паслугі, кампенсацыі расходаў на электраэнергію з моманту ўзнікнення права валодання і карыстання жылым памяшканнем, калі іншае не ўстаноўлена пісьмовым пагадненнем аб парадку карыстання жылым памяшканнем.

Паўналетнія дзеяздольныя члены, былыя члены сям’і наймальніка жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду, якія пражываюць сумесна з ім, нясуць салідарную адказнасць па запазычанасці па плаце за карыстанне жылым памяшканнем, калі іншае не ўстаноўлена пісьмовым пагадненнем аб парадку карыстання жылым памяшканнем.

4. У выпадку прыняцця спадчыны запазычанасць па плаце за жыллёва-камунальныя паслугі і (або) плаце за карыстанне жылым памяшканнем, кампенсацыі расходаў на электраэнергію пагашаюць спадчыннікі ў парадку, устаноўленым артыкулам 1086 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 80. Высяленне грамадзян, якія ўхіляюцца ад унясення платы за жыллёва-камунальныя паслугі, платы за карыстанне жылым памяшканнем, кампенсацыі выдаткаў на электраэнергію, з жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду

1. Наймальнік жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду (за выключэннем арэнднага жылля з улікам норм пункта 3 гэтага артыкула) і якія пражываюць сумесна з ім члены, былыя члены яго сям’і, якія маюць без паважных прычын шасьцімесячную запазычанасць (на працягу шасці месяцаў запар) па плаце за жыллёва -коммунальные паслугі, плаце за карыстанне жылым памяшканнем, кампенсацыі расходаў на электраэнергію, падлягаюць высяленню ў судовым парадку з прадастаўленнем ім іншага жылога памяшкання (за выключэннем выпадку, прадугледжанага абзацам чацвёртым пункта 2 артыкула 87 гэтага Кодэкса ), па агульнай плошчы меней займанага жылога памяшкання і (або) саступае яму па сваіх спажывецкіх якасцях, з захаваннем выгляду раней заключанага дагавора найму жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду і тэрміну яго дзеяння (калі дагавор найму жылога памяшкання быў заключаны на пэўны тэрмін), у тым ліку за межамі дадзенага населенага пункта. Пры гэтым высяленне наймальніка жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду і членаў, былых членаў яго сям’і, якія пражываюць сумесна з ім, дапускаецца ў выпадку, калі запазычанасць па плаце за жыллёва-камунальныя паслугі, плаце за карыстанне жылым памяшканнем, кампенсацыі расходаў на электраэнергію не пагашана ў поўным аб’ёме.

Высяленне наймальніка жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду і членаў, былых членаў яго сям’і, якія пражываюць сумесна з ім, дапускаецца толькі са згоды органа апекі і папячыцельства, калі ў жылым памяшканні пражываюць грамадзяне, прызнаныя недзеяздольнымі або абмежаваныя ў дзеяздольнасці судом.

2. Высяленне наймальніка жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду і членаў, былых членаў яго сям’і, якія пражываюць сумесна з ім, вырабляецца пасля скасавання дагавора найму жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду ў парадку, устаноўленым артыкулам 62 гэтага Кодэкса .

3. Патрабаванні гэтага артыкула распаўсюджваюцца на грамадзян, якія пражываюць у арэндным жыллё, прадастаўленым ім ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку па дагавору найму жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду і ўключаным у склад арэнднага жылля ў парадку, якi вызначаецца Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь, да 1 ліпеня 2016 г.

Артыкул 137. Адчужэнне жылога памяшкання ў выпадку парушэння правілаў карыстання жылымі памяшканнямі, утрымання жылых і дапаможных памяшканняў або ўхілення ад унясення платы за жыллёва-камунальныя паслугі, кампенсацыі выдаткаў на электраэнергію

1. Калі ўласнік жылога памяшкання мае без паважных прычын шасьцімесячную запазычанасць (на працягу шасці месяцаў запар) па плаце за жыллёва-камунальныя паслугі, кампенсацыі расходаў на электраэнергію альбо калі ўласнік жылога памяшкання на працягу года тры і больш разоў прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне правілаў карыстання жылымі памяшканнямі, утрымання жылых і дапаможных памяшканняў, якое выказалася ў разбурэнні, псуце жылога памяшкання або выкарыстанні яго не па прызначэнні, ці за іншыя парушэнні патрабаванняў гэтага Кодэкса, якія робяць немагчымым для iншых пражыванне з ім у адной кватэры або ў адным жылым доме, абмяжоўваючы названымі дзеяннямі правы і законныя інтарэсы іншых грамадзян, мясцовы выканаўчы i распарадчы орган абавязаны ў пісьмовай форме папярэдзіць ўласніка аб неабходнасці пагасіць запазычанасць альбо ліквідаваць парушэнні, а таксама прызначыць ўласніку супамерны тэрмін для рамонту жылога памяшкання, калі названыя парушэнні пацягнулі разбурэнне і (або) порчу жылога памяшкання.

2. Калі ўласнік жылога памяшкання не пагасіў на працягу аднаго месяца з даты атрымання папярэджання, названага ў пункце 1 гэтага артыкула, запазычанасць па плаце за жыллёва-камунальныя паслугі, кампенсацыі расходаў на электраэнергію ў поўным аб’ёме, а магчымасці пагашэння доўгу за кошт іншага маёмасці, які знаходзіцца ў яго ўласнасці, не маецца, альбо працягвае здзяйсняць парушэнні, прадугледжаныя пунктам 1 гэтага артыкула, альбо не правёў рамонт па заканчэнні тэрміну, устаноўленага мясцовым выканаўчым і распарадчым органам для рамонту жылога памяшкання, мясцовы выканаўчы і распарадчы орган мае права падаць у суд пазоў аб прымусе ўласніка жылога памяшкання да аплатнаму адчужэнню жылога памяшкання.

3. Пры прыняцці судом рашэння аб прымусе ўласніка жылога памяшкання да аплатнаму адчужэнню жылога памяшкання гэты ўласнік абавязаны вырабіць такое адчужэнне жылога памяшкання на працягу года з моманту ўступлення ў законную сілу рашэння суда.

Калі на працягу года пасля ўступлення ў законную сілу рашэння суда аб прымусе ўласніка жылога памяшкання да аплатнаму адчужэнню жылога памяшкання ўласнікам жылога памяшкання пагашана запазычанасць па плаце за жыллёва-камунальныя паслугі, кампенсацыі расходаў на электраэнергію ў поўным аб’ёме, ліквідаваны парушэнні, прадугледжаныя пунктам 1 гэтага артыкула , выкананне рашэння суда па гэтай справе спыняецца.

4. Калі на працягу года пасля ўступлення ў законную сілу рашэння суда аб прымусе ўласніка жылога памяшкання да аплатнаму адчужэнню жылога памяшкання гэта жылое памяшканне не было адчужана, мясцовы выканаўчы і распарадчы орган мае права падаць у суд пазоў аб прымусовай продажы гэтага жылога памяшкання.

Пры прыняцці судом рашэння аб прымусовай продажы гэтага жылога памяшкання яно падлягае прымусовай продажы з публічных таргоў.

5. У выпадку прымусовай продажу жылога памяшкання з публічных таргоў былому ўласніку жылога памяшкання мясцовым выканаўчым і распарадчым органам на працягу двух месяцаў перадаецца ва ўласнасць іншае жылое памяшканне, па агульнай плошчы меней займанага ім жылога памяшкання і (або) якое саступае яму па сваіх спажывецкіх якасцях, у тым ліку ў іншым населеным пункце, а ў сельскай мясцовасці – за межамі тэрыторыі сельсавета, на якой знаходзілася прададзенае жылое памяшканне, а таксама выплачваецца кошт прададзенага жылога памяшкання за вылікам кошту перадаванага ва ўласнасць жылога памяшкання, выдаткаў на адчужэнне жылога памяшкання і пагашэнне запазычанасці ( у выпадку яе наяўнасці) па плаце за жыллёва-камунальныя паслугі, кампенсацыі расходаў на электраэнергію. Пры гэтым сума запазычанасці па плаце за жыллёва-камунальныя паслугі, кампенсацыі расходаў на электраэнергію накіроўваецца арганізацыям, якія ажыццяўляюць эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) прадастаўляюць жыллёва-камунальныя паслугі.

6. Парадак выплаты былому ўласніку жылога памяшкання кошту прададзенага жылога памяшкання за вылікам кошту перадаванага ва ўласнасць жылога памяшкання, выдаткаў на адчужэнне жылога памяшкання і пагашэнне запазычанасці (у выпадку яе наяўнасці) па плаце за жыллёва-камунальныя паслугі, кампенсацыі расходаў на электраэнергію устанаўліваецца заканадаўствам.

7. Пры адмове былога ўласніка жылога памяшкання і членаў, былых членаў яго сям’і, якія пражываюць сумесна з ім, вызваліць прададзенае з публічных таргоў жылое памяшканне яны падлягаюць высяленню ў судовым парадку ў іншае жылое памяшканне, названае ў пункце 5 гэтага артыкула.